Web preglednici

Zadatak sa spajanjem parova

Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Safari