2008-10-01 00:00:00

Obilježavamo u listopadu

Došla nam je jesen i donijela kišu. Čekamo sunce da beremo grožđe, jabuke, kukuruz. Što ćemo sve obilježiti u ovome mjesecu? Hoće li nam kišni dani omogućiti da više čitamo? Mjesec knjige je na vratima!
 

LISTOPADSKI DANI

1. 10. - Međunarodni dan glazbe; Međunarodni dan starijih osoba

3. 10. - Svjetski dan naselja

4. 10. - Međunarodni dan zaštite životinja

5. 10. - Svjetski dan učitelja

8. 10. - Dan neovisnosti (blagdan, 8.10.1991. stupila je na snagu odluka o razdvajanju Hrvatske od tadašnje Jugoslavije)

13. 10. -  Međunarodni dan smanjenja prirodnih katastrofa

15. 10. - Početak Mjeseca hrvatske knjige (15.10. - 15. 11.); Međunarodni dan pješačenja

16.10. - Svjetski dan hrane, Dan kruha

20. 10. - Dan jabuka

24. 10. - Dan Ujedinjenih naroda

31. 10. - Međunarodni dan štednje


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik