2012-09-18 19:39:14

Recikliramo u knjižnici

Recikliranje postaje neodvojivi dio našeg svakodnevnog života. Osim savjesnog odvajanja otpada u posebne spremnike za papir, staklo, plastiku, metal, baterije, ulje, itd.  pomoći u smanjenju otpada u okolišu možemo i tako da različite predmete koji više nemaju svoju svrhu ponovno iskoristimo.

Evo nekoliko primjera iz knjižnice koji će možda potaknuti i neke nove ideje.

Kartonsko pakiranje čokoladica može se pretvoriti u „crveni cvijet“ koji se može upotrijebiti na paonu.

 

Plastični poklopac s pakiranja vlažnih maramica može nam poslužiti da „sakrijemo“ riječi.

 

Stari, oštećeni CD-ovi mogu postati veseli „crvići“ za nošenje natpisa.

 

Vaša knjižničarka


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik