2012-09-10 20:44:15

Eko table u školskom dvorištu i na Strmcu

Okoliš naše škole obogaćen je lijepim drvenim tablama s eko porukama. Tijekom prošle godine zbog opasnosti od rušenja (od starosti i sušenja) u školskom dvorištu srušeno je nekoliko breza na čije je  mjesto posađeno novo drveće.

Breze smo iskoristili za izradu klupa u školskom parku, sadnju cvijeća i za eko parole koje smo postavili u školskom okolišu i pripremili za postavljanje na izletištu Strmac.

Zahvaljujemo na pomoću domaru Dragi - Crnom, kao i djelatnicima Općine Cernik na susretljivosti i pomoći prilikom dogovora oko postavljanja tabli na općinskom zemljištu izletišta Strmac.


Naše poruke su:

Mir može čovjek naći samo u šumama.

Svako je stablo važno.

Svaka je biljka svjetiljka.

Šuma je najveći dar koje ima čovječanstvo.

Kakav  narod – takva šuma.

Šuma može živjeti bez ljudi, ali ne mogu ljudi bez šume.

Lako je sasjeći šumu, ali je mučno čekati da poraste nova.

Više cvijeća - manje smeća.

 

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik