2008-09-10 00:00:00

Misa za početak školske godine

Na dan Male Gospe, 08. rujna 2008. održala se Sveta misa u čast Male Gospe i početka školske godine.
 

 

 

 Na Svetu misu došli su svi učenici, nastavnici, ravnatelj i poneki ljudi iz okolice crkve. Misu je održao novi svećenik s ministrantima (učenicima) iz škole. Pjevao je naš Pjevački zbor iz škole koji vodi nastavnica Katarina Piljić.
Na misi smo se pomolili za ovu školsku godinu da nam bude ljepše, da se svi slažemo i da dobijemo dobre ocjene.

Napisale: Bernarda i Tena, 5. a
Fotografirala: Foto skupina

Pred oltarom Bernarda i Tena u prvom planu


Crkva svetog Pavla apostola u Cerniku


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik