2012-02-27 11:36:52

Basne u 4. b

Da je basne lako pisati, uvjerite se i sami. Pročitajte basne koje su napisali učenici 4. b razreda na satu Hrvatskoga jezika.

 

TELEGRAFSKI OGLAS

Tražim jednu malu puru
koja pliva po tanjuru.
Ta je pura prošla,
te nam opet došla.
Bijela pura skače,
i neke zadatke preskače.

Petar, Matej, Ana, Daniel

TELEGRAFSKI OGLAS

Tražim jednu malu puru,
koja pliva po tanjuru.
Hitno trebam tu puru
da ne dobijem po turu.
Pura ide po cesti
a ne zna gdje odsjesti.
Ja je vidim na klupi,
a ona mene lupi.

Lea, Mihael, Stjepan

TELEGRAFSKI OGLAS

Tražim jednu malu puru,
koja pliva po tanjuru.
Tražimo je u stadu
možda je u gradu.
Tražim je već pola ure
možda kljuca druge pure.

Marin, Sara, Gabrijel, Patrik

Učiteljica: Klementina Đurić


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik