2020-06-18 16:41:17

Raspored za petak, 19.6.2020.

Donosimo raspored za petak, 19.6.2020.

Raspored sati

Petak 19.6.2020.

 

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk - Molitva tijekom liturgijske godine 2

2.

Matematika - Rješavanje jednadžbi vezom računskih operacija (množenja i dijeljenja)

3.

Informatika - Analiza rada

4.

Informatika - Zaključivanje ocjena

5.

Hrvatski jezik - Igrom do riječi: Usustavljivanje jezičnoga gradiva (nepromjenjive riječi)

6.

Njemački jezik: Moja svakodnevica: Wir lieben Tiere: Ponavljanje

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Rješavanje jednadžbi vezom računskih operacija (množenja i dijeljenja)

2.

Vjeronauk - Molitva tijekom liturgijske godine 2

3.

Hrvatski jezik - Ponavljanje i usustavljivanje  gradiva - pravopis

4.

Povijest - Rimska vladavina i kulturna baština na hrvatskome prostoru

5.

Povijest - Kriza Rimskog Carstva i seoba naroda

6.

Njemački jezik: Moja svakodnevica: Wir lieben Tiere: Ponavljanje

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik - Mjesečni projekt: Reklama

2.

Hrvatski jezik - Mjesečni projekt: Reklama

3.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak: ODRŽIVI RAZVOJ I OPSTANAK

4.

TZK - Moje tijelo i ja -prezentacija

5.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- HRVATSKA NA GRANICI SVJETOVA- Zrinsko- frankopanski otpor bečkom centralizmu

6.

POVIJEST- HRVATSKA NA GRANICI SVJETOVA- Zrinsko- frankopanski otpor bečkom centralizmu

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Ponavljanje i usustavljivanje gradiva

2.

Glazbena kultura - Hrvatska tradicijska glazba: vrednovanje naučenoga

3.

SR - Uspjeh na kraju nastavne godine 

4.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak: ODRŽIVI RAZVOJ I OPSTANAK

5.

Vjeronauk -

6.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: Zlatko Krilić: Prvi sudar

 

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika : Snalaženje u virtualnim učionicama

2.

Matematika : Ponavljanje Jednako , sukladno, slično

3.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: First Conditional

4.

Hrvatski jezik - Ponavljanje, usustavljivanje i provjeravanje gradiva iz književnosti  

5.

TZK - Moje tijelo i ja -prezentacija

6.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života:Bakterije-uzročnici bolesti

 

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Povijest - Hrvatski narod u Prvom svjetskom ratu

2.

Povijest - Svjetske krize i prvi svjetski rat-ponavljanje

3.

Matematika : Ponavljanje Jednako , sukladno, slično

4.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: First Conditional

5.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života:Bakterije-uzročnici bolesti

6.

TZK -Moje tijelo i ja -prezentacija

 

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

TZK - Moje tijelo i ja -prezentacija

2.

Biologija - Raznolikost živog svijeta:DOMENE ŽIVOG SVIJETA

3.

Engleski jezik - Friendship

4.

Hrvatski jezik- Alessandro D Avenia: Sanjar

5.

Glazbena kultura - Hrvatska tradicijska glazba: Dalmacija

6.

Vjeronauk -

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Biologija - Raznolikost živog svijeta:DOMENE ŽIVOG SVIJETA

2.

TZK -Moje tijelo i ja -prezentacija

3.

Matematika - Točke, pravci i ravnine u prostoru

4.

Glazbena kultura - Hrvatska tradicijska glazba: Dalmacija

5.

Fizika – Svjetlost - ponavljanje

6.

Fizika – Svjetlost - ponavljanje

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik