2020-06-17 15:23:12

Raspored za četvrtak, 18.6.2020.

Donosimo raspored za četvrtak, 18.6.2020.

Raspored sati

Četvrtak 18.6.2020.

 

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

POVIJEST - RIMSKI SVIJET

2.

POVIJEST - RIMSKI SVIJET

3.

Engleski jezik: Svijet oko mene: Dangerous or endangered

4.

Likovna kultura - Gradim svijet -Hrvatska tradicijska arhitektura

5.

Likovna kultura - Gradim svijet -Hrvatska tradicijska arhitektura

6.

Hrvatski jezik - Igrom do riječi: Usustavljivanje jezičnoga gradiva (nepromjenjive riječi)

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Tehnička kultura - Izrada tehničke tvorevine – praktičan rad - nastavak

2.

Tehnička kultura - Izrada tehničke tvorevine – praktičan rad - nastavak

3.

Informatika – Ponavljanje gradiva

4.

Informatika – Ponavljanje gradiva

5.

Hrvatski jezik -U cipelama književnoga lika

6.

Hrvatski jezik -U cipelama književnoga lika

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik -Ponavljanje i usustavljivanje  gradiva - pravopis

2.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak:ODRŽIVI RAZVOJ I OPSTANAK

3.

Tehnička kultura - Izrada tehničke tvorevine – praktičan rad - nastavak

4.

Tehnička kultura - Izrada tehničke tvorevine – praktičan rad - nastavak

5.

Matematika - Kvadrat i konstrukcije kvadrata

6.

Informatika – dodatna - Analiza rada i planovi za ljeto

 

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Likovna kultura – Mijenjam se- Dominacija u skulpturi

2.

Likovna kultura – Mijenjam se- Dominacija u skulpturi

3.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak:ODRŽIVI RAZVOJ I OPSTANAK

4.

TZK -  Moje tijelo i ja -prezentacija

5.

Matematika : Kvadrat i konstrukcije kvadrata

6.

Informatika – dodatna - Analiza rada i planovi za ljeto

 

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Fizika – Unutarnja energija - ponavljanje

2.

Fizika – Unutarnja energija - ponavljanje

3.

Geografija - Prometni sustav i povezivanje Europe

4.

Geografija - Nesklad u regionalnom povezivanju Europe

5.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života: Virusi

6.

TZK -  Moje tijelo i ja -prezentacija

7.

Njemački jezik: Doživljaji iz života: Wir machen eine Reise (München)

8.

Njemački jezik : Doživljaji iz života: Wir machen eine Reise (München)

 

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija - Prometni sustav i povezivanje Europe

2.

Geografija - Nesklad u regionalnom povezivanju Europe

3.

Hrvatski jezik - Ponavljanje, usustavljivanje i provjeravanje gradiva iz književnosti

4.

Hrvatski jezik -Ponavljanje, usustavljivanje i provjeravanje gradiva iz književnosti

5.

TZK -  Moje tijelo i ja -prezentacija

6.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života: Virusi

7.

Njemački jezik: Doživljaji iz života: Wir machen eine Reise (München)

8.

Njemački jezik : Doživljaji iz života: Wir machen eine Reise (München)

 

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Teenagers and love

2.

Vjeronauk -

3.

Matematika : Računanje s korijenima ponavljanje

4.

POVIJEST-  POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE- Znanost, tehnika, kultura i sport u svijetu i Hrvatskoj od 1945. do danas

5.

POVIJEST- POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE- Znanost, tehnika, kultura i sport u svijetu i Hrvatskoj od 1945. do danas

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Analiza rada i planovi za ljeto

 

 

 

 

9.

Informatika - Projekt - 3. dio - predstavljanje i vrednovanje

10.

Informatika - Projekt - 3. dio - predstavljanje i vrednovanje

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk -

2.

Engleski jezik - Summer plans

3.

Matematika - Točke, pravci i ravnine u prostoru

4.

Hrvatski jezik- Čitanje teksta- zaključivanje i predviđanje

5.

Hrvatski jezik- Čitanje teksta- zaključivanje i predviđanje

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Analiza rada i planovi za ljeto

7.

Informatika - Projekt - 3. dio - predstavljanje i vrednovanje

8.

Informatika - Projekt - 3. dio - predstavljanje i vrednovanje

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik