2020-06-15 12:48:23

Raspored za utorak, 16.6.2020.

Donosimo raspored za utorak, 16.6.2020.

Raspored sati

Utorak 16.6.2020.

 

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija - Vode na Zemlji-ponavljanje

2.

Priroda - Razvoj života na Zemlji:EVOLUCIJA

3.

Priroda - Razvoj života na Zemlji:EVOLUCIJA

4.

Engleski jezik: Svijet oko mene: Welcome Serengeti

5.

Matematika - Rješavanje jednadžbi vezom računskih operacija (zbrajanja i oduzimanja)

6.

Hrvatski jezik - Završni ispit znanja iz jezika

7.

Njemački jezik - Moja svakodnevica: Wie sind die Tiere?

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Priroda - Razvoj života na Zemlji:EVOLUCIJA

2.

Geografija - Vode na Zemlji-ponavljanje

3.

Geografija - Vode na Zemlji -provjera znanja

4.

Matematika - Rješavanje jednadžbi vezom računskih operacija (zbrajanja i oduzimanja)

5.

Engleski jezik - The UK quiz

6.

Hrvatski jezik -

7.

Njemački jezik - Moja svakodnevica: Wie sind die Tiere?

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Australia

2.

Vjeronauk -

3.

Matematika - Paralelogram i konstrukcija paralelograma

4.

Hrvatski jezik -

5.

Geografija - Prirodan i kulturna baština Nizinske Hrvatske

6.

Geografija - naše prirodno i kulturno nasljeđe-ponavljanje

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Informatika - Digitalno izražavanje – Fotografski prikaz umjetničkih djela u suvremenom vremenu

2.

Informatika - Digitalno izražavanje – Fotografski prikaz umjetničkih djela u suvremenom vremenu

3.

Matematika : Paralelogram i konstrukcije paralelograma

4.

Engleski jezik - World Environment Day

5.

Hrvatski jezik- Daniel Pennac: O čitanju

6.

TZK -  Moje tijelo i ja -prezentacija

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk -

2.

Hrvatski jezik -

3.

Hrvatski jezik -

4.

Matematika : Analiza pisane provjere Linearna funkcija

5.

Matematika : Ponavljanje Mnogokuti

6.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: Future Simple

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Fizika – Unutarnja energija - ponavljanje

2.

Fizika – Unutarnja energija - ponavljanje

3.

Vjeronauk -

4.

Glazbena kultura - Ponavljanje gradiva 7. razreda

5.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: Future Simple

6.

Matematika : Ponavljanje Mnogokuti

 

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik- Tomislav Zagoda- Podvala za podvalom

2.

Hrvatski jezik- Tomislav Zagoda- Podvala za podvalom

3.

Engleski jezik - Teenagers and money II

4.

TZK -  Moje tijelo i ja -prezentacija

5.

Biologija - Raznolikost živog svijeta: KLASIFIKACIJA ŽIVIH BIĆA

6.

Sat razrednika - Analiza ponašanja, prijedlog vladanja

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Rotacija 1. dio

2.

Matematika - Rotacija 2. dio

3.

Hrvatski jezik- Tomislav Zagoda- Podvala za podvalom

4.

Biologija - Raznolikost živog svijeta: KLASIFIKACIJA ŽIVIH BIĆA

5.

TZK -  Moje tijelo i ja -prezentacija

6.

SR - Analiza uspjeha na kraju nastavne godine

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik