2020-05-31 08:48:31

Raspored sati za ponedjeljak, 1.6.2020.

U nastavku donosimo raspored sati za ponedjeljak 1.6.2020.

Raspored sati

Ponedjeljak 1.6.2020.

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Glazbena kultura - Oblik glazbenog djela: vrednovanje naučenoga

2.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

3.

Sat razrednika - KOMUNIKACIJA NA INTERNETU- radionica

4.

Matematika - Opseg pravokutnika – 1 dio

5.

Matematika - Opseg pravokutnika – 2.dio

6.

 

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Opseg pravokutnika – 1 dio

2.

Matematika - Opseg pravokutnika – 2.dio

3.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Engleski jezik - Where can people live?

5.

Glazbena kultura - Oblik glazbenog djela: vrednovanje naučenoga

6.

 

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Our free time activities

2.

Glazbena kultura - Hrvatska tradicijska glazba: Dalmacija i Gorska Hrvatska

3.

Vjeronauk - Misno ruho i liturgijski predmeti

4.

Hrvatski jezik - Mjesečni projekt: Reklama

5.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Rješavanje problema kroz BlocksCad

 

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija - Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske

2.

Geografija - Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske

3.

Engleski jezik - Our free time activities

4.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: Forrest Gump- gledanje i analiza igranoga filma

5.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: Forrest Gump- gledanje i analiza igranoga filma

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Rješavanje problema kroz BlocksCad

 

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika : Grafičko rješavanje sustava – postojanje rješenja

2.

Vjeronauk -- Pred tajnom smrti

3.

Hrvatski jezik - Radio -obrada

4.

Glazbena kultura - Oblikovanje glazbenog djela: koncert i sonata

5.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: The Adventures of Tom Sawer

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Informatika - Sigurno na internetu – Zaštita elektroničkog identiteta

10.

Informatika - Sigurno na internetu – Zaštita elektroničkog identiteta

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika:

2.

Matematika : Grafičko rješavanje sustava – postojanje rješenja

3.

Matematika : Grafičko rješavanje sustava – postojanje rješenja

4.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: The Adventures of Tom Sawer

5.

Hrvatski jezik - Radio -obrada

6.

 

7.

Informatika - Sigurno na internetu – Zaštita elektroničkog identiteta

8.

Informatika - Sigurno na internetu – Zaštita elektroničkog identiteta

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

KEMIJA: Alternativni izvori energije - geotermalna energija, energija biomase, solarna energija

2.

KEMIJA: Alternativni izvori energije -  energija vjetra, energija vode

3.

Geografija - Naselja Nizinske Hrvatske

4.

Geografija - Naselja Nizinske Hrvatske

5.

Matematika : Centralna simetrija

6.

Matematika : Centralna simetrija

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt- plakati

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt- plakati

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

POVIJEST- POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE- Hrvatska u suvremenom svijetu

2.

POVIJEST- POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE- Hrvatska u suvremenom svijetu

3.

KEMIJA: Alternativni izvori energije - geotermalna energija, energija biomase, solarna energija

4.

KEMIJA: Alternativni izvori energije -  energija vjetra, energija vode

5.

Engleski jezik - World Day for cultural diversity

6.

Vjeronauk - Izbor životnoga zvanja

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt- plakati

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt- plakati

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik