2020-05-28 13:12:30

Raspored za petak, 29.5.2020.

Donosimo raspored za petak, 29.5.2020.

Raspored sati

Petak 29.5.2020.

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk - Hrvatski blaženici

2.

Matematika - Ispit znanja: Decimalni brojevi

3.

Informatika - Zeleni monitori – EE otpad

4.

Informatika - Zeleni monitori – EE otpad

5.

Hrvatski jezik - Zajedno ćete stići na cilj: Usustavljivanje znanja o glagolima

6.

Njemački jezik: Moja svakodnevica: Wir lieben Tiere: Auf dem Lande

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Ispit znanja: Decimalni brojevi

2.

Vjeronauk - Hrvatski blaženici

3.

Hrvatski jezik - Dragutin Tadijanović, Visoka žuta žita

4.

Povijest - Religije u rimskoj državi

5.

Povijest - Pojava i širenje kršćanstva

6.

Njemački jezik: Moja svakodnevica: Wir lieben Tiere: Auf dem Lande

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik - Analiza pisane provjere znanja iz književnosti

2.

Hrvatski jezik - Dinka Juričić, Pouka iz štanda za limunadu

3.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak: ZAŠTIĆENE VRSTE RH

4.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

5.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- HRVATSKA NA GRANICI SVJETOVA- Oslobođenje od Osmanlija

6.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- HRVATSKA NA GRANICI SVJETOVA- Oslobođenje od Osmanlija

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Music

2.

Glazbena kultura - Hrvatska tradicijska glazba

3.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak: ZAŠTIĆENE VRSTE RH

5.

Vjeronauk - Liturgijske knjige , glazba i jezik

6.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: William Joyce- Fantastične leteće knjige gospodina Morrisa Lessmorea

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika : Snalaženje u virtualnim učionicama

2.

Matematika : Grafičko rješavanje sustava

3.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: Books and reading

4.

Hrvatski jezik - Zarez u složenoj rečenici -  vježba

5.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

6.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života:ZAŠTITA TIJELA JEDNOSTANIČNIH BIĆA

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Povijest - Hrvatska u sklopu Habsburške Monarhije-ponavljanje

2.

Povijest - Svjetske krize i balkanski ratov

3.

Matematika : Grafičko rješavanje sustava

4.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: Books and reading

5.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života:ZAŠTITA TIJELA JEDNOSTANIČNIH BIĆA

6.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

2.

Biologija - Međuodnosi živih bića:PRILAGODBE ŽIVIH BIĆA

3.

Engleski jezik - Catwalk

4.

Hrvatski jezik- Pjesničke slike- Sergej Jesenjin: Pismo majci

5.

Glazbena kultura - Hrvatska tradicijska glazba: Međimurje

6.

Vjeronauk - Potvrda-snaga kršćanskog poslanja

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Biologija - Međuodnosi živih bića:PRILAGODBE ŽIVIH BIĆA

2.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

3.

Matematika - Osna simetrija- ponavljanje

4.

Glazbena kultura - Hrvatska tradicijska glazba: Međimurje

5.

Fizika – Zakrivljena zrcala

6.

Fizika – Zakrivljena zrcala

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik