2020-05-24 18:54:42

Raspored za ponedjeljak 25.5.2020.

Donosimo raspored za ponedjeljak 25.5.2020.

Raspored sati

Ponedjeljak 25.5.2020.

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Glazbena kultura - Oblik glazbenog djela - ponavljanje

2.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

3.

Sat razrednika - KOMUNIKACIJA NA INTERNETU- vlastito iskustvo

4.

Matematika - Decimalni brojevi - ponavljanje

5.

Matematika - Decimalni brojevi – mini projekt

6.

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Decimalni brojevi - ponavljanje

2.

Matematika - Decimalni brojevi – mini projekt

3.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Engleski jezik - Home sweet home

5.

Glazbena kultura - Oblik glazbenog djela - ponavljanje

6.

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Pets of the future

2.

Glazbena kultura - Glazbeni oblik - ponavljanje

3.

Vjeronauk - Liturgijske boje

4.

Hrvatski jezik -  Ponavljanje i usustavljivanje gradiva iz književnosti

5.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Kreiranje igre asocijacija pomoću Power Pointa

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija - Gospodarstvo-provjera znanja

2.

Geografija - Prirodna i kulturna baština Hrvatske

3.

Engleski jezik - Pets of the future

4.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: Slušanje i čitanje književnih tekstova

5.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: Slušanje i čitanje književnih tekstova

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Kreiranje igre asocijacija pomoću Power Pointa

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika : Graf linearne funkcije

2.

Vjeronauk -- Potreba pomirenja i opraštanja

3.

Hrvatski jezik - Komentar -obrada

4.

Glazbena kultura - Oblikovanje glazbenog djela: simfonija

5.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: Hobbies and interests

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Informatika – Sigurno na internetu – Dijeljenje informacija na mreži

10.

Informatika - Sigurno na internetu – Dijeljenje informacija na mreži

 

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika: Nastava na daljinu

2.

Matematika : Graf linearne funkcije

3.

Matematika : Graf linearne funkcije

4.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme: Hobbies and interests

5.

Hrvatski jezik - Komentar -obrada

6.

 

7.

Informatika - Sigurno na internetu – Dijeljenje informacija na mreži

8.

Informatika - Sigurno na internetu – Dijeljenje informacija na mreži

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

KEMIJA: Fosilna goriva - nafta i zemni plin, ugljen

2.

KEMIJA: Fosilna goriva i staklenički plinovi

3.

Geografija - Turizam Nizinske Hrvatske

4.

Geografija - Turizam Nizinske Hrvatske

5.

Matematika : Priprema za ispit : Geometrijska tijela

6.

Matematika : Probni ispit : Geometrijska tijela

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

POVIJEST- POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE

2.

POVIJEST- POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE

3.

KEMIJA: Fosilna goriva - nafta i zemni plin, ugljen

4.

KEMIJA: Fosilna goriva i staklenički plinovi

5.

Engleski jezik - Shopping

6.

Vjeronauk - Potvrda-snaga kršćanskog poslanja

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik