2020-05-21 11:19:26

Raspored za petak 22.5.2020.

Donosimo raspored za petak 22.5.2020.

Raspored sati

Petak 22.5.2020.

 

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk - Blaženi Ivan Mertz 

2.

Matematika - Redoslijed računskih operacija s decimalnim brojevima

3.

Informatika - I ja sam na internetu – Potraga za informacijama

4.

Informatika - I ja sam na internetu – Potraga za informacijama

5.

Hrvatski jezik - Zajedno ćete stići na cilj: Dragutin Tadijanović- Visoka žuta žita

6.

Njemački jezik: Moja svakodnevica: In der Stadt

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Redoslijed računskih operacija s decimalnim brojevima

2.

Vjeronauk - Blaženi Ivan Mertz 

3.

Hrvatski jezik - Glagoli - vježba

4.

Povijest - Rimsko Carstvo-ponavljanje

5.

Povijest - Svakodnevni život Rimljana

6.

Njemački jezik: Moja svakodnevica: In der Stadt

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik - Iva Milley, Panika u Strahogradu

2.

Hrvatski jezik - Ponavljanje, usustavljivanje gradiva iz književnosti

3.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak: PARKOVI PRIRODE RH

4.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

5.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- HRVATSKA NA GRANICI SVJETOVA

6.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- HRVATSKA NA GRANICI SVJETOVA

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Unusual pets

2.

Glazbena kultura - Hrvatska tradicijska glazba

3.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak: PARKOVI PRIRODE RH

5.

Vjeronauk- Kršćanski simboli i kratice

6.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: Usustavljivanje gradiva iz književnosti

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika : Snalaženje u virtualnim učionicama

2.

Matematika : Primjeri linearne funkcije

3.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: Free time activities

4.

Hrvatski jezik - Naglašene i nenaglašene riječi -  vježba

5.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

6.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života:ZAŠTITA TIJELA ŽIVOTINJA

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Povijest - Hrvatska u sklopu Habsburške Monarhije-ponavljanje

2.

Povijest - Banska Hrvatska u prvom desetljeću 20.stoljeća

3.

Matematika : Primjeri linearne funkcije

4.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: Free time activities

5.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života:ZAŠTITA TIJELA ŽIVOTINJA

6.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

 

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

2.

Biologija - Međuodnosi u prirodi:ODNOSI JEDINKI RAZLIČITIH VRSTA

3.

Engleski jezik - At the gallery

4.

Hrvatski jezik- Usmena (narodna) balada- Asanaginica

5.

Glazbena kultura - Tradicijska glazba: crnačka duhovna glazba

6.

Vjeronauk - Božji darovi nas obvezuju

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Biologija - Međuodnosi živih bića: ODNOSI JEDINKI RAZLIČITIH VRSTA

2.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

3.

Matematika - Priprema za ispit znanja – geometrijska tijela

4.

Glazbena kultura - Tradicijska glazba: crnačka duhovna glazba

5.

Fizika – Rasprostiranje svjetlosti

6.

Fizika – Rasprostiranje svjetlosti

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik