2020-05-19 10:28:13

Raspored za srijedu, 20.5.2020.

U nastavku donosimo raspored za srijedu 20.5.2020.

Raspored sati

Srijeda 20.5.2020.

 

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk - Sveci-Blažena Marija Petković 

2.

Hrvatski jezik- Zajedno ćete stići na cilj: Vladimir Vidrić: Pejzaž 1.

3.

Hrvatski jezik- Zajedno ćete stići na cilj: Perfekt

4.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

5.

Engleski jezik – Media and me: Revision U4

6.

 

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Furniture and preposition of place

2.

Vjeronauk - Sveci-Blažena Marija Petković 

3.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Sat razrednika

5.

Hrvatski jezik - Glagolski pridjev radni - obrada

6.

 

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika

2.

Matematika - Rješavanje linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom 3. dio

3.

Matematika - Rješavanje jednadžbi s više pribrojnika

4.

Engleski jezik - Unusual pets

5.

Informatika - Moji digitalni tragovi – Postavke privatnosti i autorska prava

6.

Informatika - Moji digitalni tragovi – Postavke privatnosti i autorska prava

7.

Njemački jezik – Svijet: priroda, putovanja, zemlje njemačkog govornog područja: Berlin

8.

Njemački jezik – Svijet: priroda, putovanja, zemlje njemačkog govornog područja: Berlin

 

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika : Rješavanje linearnih jednadžbi

2.

Matematika : Rješavanje linearnih jednadžbi

3.

Povijest - Osmanlije na granicama hrvatskih krajeva

4.

Povijest - Osmanlije na granicama hrvatskih krajeva

5.

Vjeronauk - Crkvene zgrade - graditeljski stilovi

6.

Hrvatski jezik - Zajedno do cilja: Christine Nostlinger- Konrad ili dijete iz limenke

7.

Njemački jezik – Svijet: priroda, putovanja, zemlje njemačkog govornog područja: Berlin

8.

Njemački jezik – Svijet: priroda, putovanja, zemlje njemačkog govornog područja: Berlin

 

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

KEMIJA: Zrak - kruženje kisika u prirodi; svojstva kisika; oksidi

2.

KEMIJA: Zrak - kruženje dušika u prirodi; svojstva dušika; plemeniti plinovi

3.

Tehnička kultura – Elektrane, Instalacije, Hladnjak- ponavljanje

4.

Tehnička kultura – Elektrane, Instalacije, Hladnjak- ponavljanje

5.

POVIJEST- Hrvatska u sklopu Habsburške Monarhije

6.

POVIJEST- Hrvatska u sklopu Habsburške Monarhije

 

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Tehnička kultura – Elektrane, Instalacije, Hladnjak- ponavljanje

2.

Tehnička kultura – Elektrane, Instalacije, Hladnjak- ponavljanje

3.

Hrvatski jezik - Naglasak -vježba

4.

KEMIJA: Zrak - kruženje kisika u prirodi; svojstva kisika; oksidi

5.

KEMIJA: Zrak - kruženje dušika u prirodi; svojstva dušika; plemeniti plinovi

6.

Vjeronauk - Pomirenje s Bogom i ljudima-obraćenje

 

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Likovna kultura - Plošno oblikovanje 2d- Harmonija ,ritam kontrast tekstura

2.

Likovna kultura - Plošno oblikovanje 2d- Harmonija ,ritam kontrast tekstura

3.

Matematika : Priprema za ispit geometrijska tijela

4.

Hrvatski jezik - Ponavljanje jezičnoga gradiva

5.

Fizika – Rasprostiranje svjetlosti

6.

Fizika – Rasprostiranje svjetlosti

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik - Usmena (narodna) balada- Asanaginica

2.

Engleski jezik - Music 2

3.

Likovna kultura - Plošno oblikovanje 2d-Oblik i boja

4.

Likovna kultura - Plošno oblikovanje 2d-Oblik i boja

5.

Geografija - Turizam Nizinske Hrvatske

6.

Geografija - Turizam Nizinske Hrvatske

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik