2020-05-10 17:32:48

Raspored za ponedjeljak, 11.5.2020.

U nastavku donosimo raspored za ponedjeljak, 11.5.2020.

Raspored sati

Ponedjeljak 11.5.2020.

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Glazbena kultura - Trzaća glazbala: vrednovanje naučenoga

2.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

3.

Sat razrednika - NEPRAVDA I RAZOČARANJE- vlastita iskustva

4.

Matematika - Množenje decimalnih brojeva primjena

5.

Matematika - Dijeljenje decimalnih brojeva dekadskom jedinicom

6.

 

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Množenje decimalnih brojeva primjena

2.

Matematika - Dijeljenje decimalnih brojeva dekadskom jedinicom

3.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Engleski jezik - Continents and Oceans

5.

Glazbena kultura - Trzaća glazbala: vrednovanje naučenoga

6.

 

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Mysterious Scotland

2.

Glazbena kultura - Glazbeni oblik: rondo

3.

Vjeronauk - Štovanje Marije

4.

Hrvatski jezik - Sažeto prepričavanje

5.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Stvorimo priču programiranjem – Odletjeli balon

 

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija - Turizam je najvažniji

2.

Geografija - Gospodarstvo-ponavljanje

3.

Engleski jezik - Mysterious Scotland

4.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: Ponavljanje glagolskih vremena i glagolskih načina

5.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja: Ponavljanje glagolskih vremena i glagolskih načina

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Stvorimo priču programiranjem – Odletjeli balon

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika : Primjena sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

2.

Vjeronauk -- Iskustvo grijeha i krivnje

3.

Hrvatski jezik - Vrste rečenica - pisana provjera znanja u digitalnom alatu

4.

Glazbena kultura - Poznavanje glazbala: udaraljke

5.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: Self check 3

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Informatika - Predstavljam se na mreži – Izrada web stranica

10.

Informatika - Predstavljam se na mreži – Izrada web stranica

 

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika: Nastava na daljinu

2.

Matematika : Primjena sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

3.

Matematika : Priprema za ispit znanja

4.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: Self check 3

5.

Hrvatski jezik - Vrste rečenica - pisana provjera znanja u digitalnom alatu

6.

 

7.

Informatika - Predstavljam se na mreži – Izrada web stranica

8.

Informatika - Predstavljam se na mreži – Izrada web stranica

 

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

KEMIJA: Soli - kalcijev karbonat

2.

KEMIJA: Soli i brzina kemijske rekacije - ponavljanj

3.

Geografija - Poljoprivreda i šumarstvo Nizinske Hrvatske

4.

Geografija - Gospodarstvo Nizinske Hrvatske-ponavljanje

5.

Matematika : Geometrijska tijela : STOŽAC

6.

Matematika : Geometrijska tijela : STOŽAC

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

POVIJEST- POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE- Domovinski rat i međunarodno priznaje Hrvatske

2.

POVIJEST- POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE DRŽAVE- Domovinski rat i međunarodno priznaje Hrvatske

3.

KEMIJA: Soli - kalcijev karbonat

4.

KEMIJA: Soli i brzina kemijske rekacije - ponavljanje

5.

Engleski jezik - How about going to the movies

6.

Vjeronauk - Važnost dobre priprave za sakrament Potvrde

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Die Umwelt

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik