2020-05-04 10:38:13

Raspored za utorak (raspored od petka) - 5.5.2020.

U nastavku donosimo raspored za sutra, utorak, kada će se raditi po rasporedu od petka.

Raspored sati

Utorak (Petak) 5.5.2020.

 

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk - Apostol Pavao

2.

Matematika - Množenje decimalnih brojeva dekadskom jedinicom

3.

Informatika - Predstavljam se digitalno – Školi za rođendan

4.

Informatika - Predstavljam se digitalno – Školi za rođendan

5.

Hrvatski jezik - Analiza pisane provjere znanja

6.

Njemački jezik: Moja svakodnevica: Wer war krank?

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Množenje decimalnih brojeva dekadskom jedinicom

2.

Vjeronauk - Apostol Pavao

3.

Hrvatski jezik -

4.

Povijest - Osvajanja Rimske Republike i njihove posljedice-ponavljanje

5.

Povijest - Osvajanja Rimske Republike i njihove posljedice-ponavljanje

6.

Njemački jezik: Moja svakodnevica: Wer war krank?

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik -

2.

Hrvatski jezik -

3.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak-EKOLOŠKI OTISAK

4.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

5.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- HRVATSKA NA GRANICI SVJETOVA

6.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- HRVATSKA NA GRANICI SVJETOVA

 

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - My home-building your house

2.

Glazbena kultura - Glazbeni oblik: rondo

3.

Sat razrednika – Put u svijet medijske pismenosti

4.

Priroda - Održivi razvoj i opstanak-EKOLOŠKI OTISAK

5.

Vjeronauk - Marijini blagdani

6.

Hrvatski jezik- Zajedno do cilja- Dinka Juričić: Pouka iz štanda za limunadu

 

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika : Snalaženje u virtualnim učionicama

2.

Matematika : Primjena sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

3.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: TV reporter

4.

Hrvatski jezik -

5.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

6.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života-KOŽA

 

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Povijest - Hrvatska nakon sloma neoapsolutizma-ponavljanje

2.

Povijest - Hrvatsko-ugarska nagodba-Rakovička buna

3.

Matematika : Primjena sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

4.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: TV reporter

5.

Biologija - Zaštita organizma u ulozi održivosti života-KOŽA

6.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

2.

Biologija - Evolucija života-EVOLUCIJA ČOVJEKA

3.

Engleski jezik - Street food around the globe

4.

Hrvatski jezik- Pisanje: poštivanje pravopisne norme

5.

Glazbena kultura - Glazbeno - stilska razdoblja: glazba 20. stoljeća

6.

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Biologija - Evolucija života-EVOLUCIJA ČOVJEKA

2.

TZK - Moje tijelo i ja - prezentacija

3.

Matematika - Prizme i piramide – ponavljanje 1.dio

4.

Glazbena kultura - Glazbeno - stilska razdoblja: glazba 20. stoljeća

5.

Fizika – Valovi - ponavljanje

6.

Fizika – Valovi - ponavljanje

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik