2020-04-26 17:26:13

Raspored sati za ponedjeljak, 27.4.2020.

U nastavku donosimo raspored za ponedjeljak, 27.4.2020.

Raspored sati

Ponedjeljak 27.4.2020.

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Glazbena kultura - Tradicijska žičana glazbala

2.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

3.

Sat razrednika - Od igre do sukoba- vlastita iskustva

4.

Matematika - Zaokruživanje decimalnih brojeva

5.

Matematika - Zbrajanje decimalnih brojeva

6.

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Zaokruživanje decimalnih brojeva

2.

Matematika - Zbrajanje decimalnih brojeva

3.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Engleski jezik - Food preparation and cooking tools

5.

Glazbena kultura - Tradicijska žičana glazbala

6.

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Save the planet

2.

Glazbena kultura - Puhačka glazbala: ponavljanje

3.

Vjeronauk - Isusova i naša Majka

4.

Hrvatski jezik - Glagolska vremena i načini - ponavljanje

5.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Izrada digitalnih sadržaja

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija - Primarne djelatnosti u Hrvatskoj

2.

Geografija - Primarne djelatnosti u Hrvatskoj

3.

Engleski jezik - Save the planet

4.

Hrvatski jezik- U srcu nosim svoj grad: Usustavljivanje znanja o glagolskim vremenima

5.

Hrvatski jezik- U srcu nosim svoj grad: Usustavljivanje znanja o glagolskim vremenima

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Izrada digitalnih sadržaja

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika : Metoda suprotnih koeficijenata

2.

Vjeronauk -- Nastanak protestantskih crkvi

3.

Hrvatski jezik - Jure Kaštelan, Jablani - Obrada: hiperbola

4.

Glazbena kultura - Poznavanje glazbala: limena puhačka glazbala

5.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: Tutankhamun – a curse of a pharaoh

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Informatika - Umjetna inteligencija za Zemlju – analiza i dorada radova

10.

Informatika - Umjetna inteligencija za Zemlju – analiza i dorada radova

 

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika: Nastava na daljinu

2.

Matematika : Metoda suprotnih koeficijenata

3.

Matematika : Primjena sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

4.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: Tutankhamun – a curse of a pharaoh

5.

Hrvatski jezik - Jure Kaštelan, Jablani - Obrada: hiperbola

6.

 

7.

Informatika - Umjetna inteligencija za Zemlju – analiza i dorada radova

8.

Informatika - Umjetna inteligencija za Zemlju – analiza i dorada radova

 

 

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

KEMIJA: Soli - dobivanje soli; utjecaj temperature i vrste reaktanata na brzinu kemijske reakcije

2.

KEMIJA: Soli - dobivanje soli; amonijeve soli

3.

Geografija - Energetski izvori,industrija Nizinske Hrvatske

4.

Geografija - Energetski izvori,industrija Nizinske Hrvatske

5.

Matematika : Geometrijska tijela – trostrane piramide

6.

Matematika : Geometrijska tijela – trostrane piramide

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Das Präteritum (nepravilni glagoli)

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Das Präteritum (nepravilni glagoli)

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

POVIJEST- Hrvatska u drugoj Jugoslaviji

2.

POVIJEST- Hrvatska u drugoj Jugoslaviji

3.

KEMIJA: Soli - dobivanje soli; utjecaj temperature i vrste reaktanata na brzinu kemijske reakcije

4.

KEMIJA: Soli - dobivanje soli; amonijeve soli

5.

Engleski jezik - California

6.

Vjeronauk - Tko je za mene Isus Krist?

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Das Präteritum (nepravilni glagoli)

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Das Präteritum (nepravilni glagoli)

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik