2020-04-21 10:28:36

Raspored sati za srijedu, 22.4.2020.

U nastavku donosimo raspored za srijedu, 22.4.2020.

Raspored sati

Srijeda 22.4.2020.

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk - Uskrsno vrijeme-ponavljanje

2.

Hrvatski jezik- Pavao Pavličić: Trojica u Trnju

3.

Hrvatski jezik- Pavao Pavličić: Trojica u Trnju

4.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

5.

Engleski jezik – Media and me: A moment in time (Present Continuous)

6.

 

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Food and drinks

2.

Vjeronauk - Uskrsno vrijeme-ponavljanje

3.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Sat razrednika – Nastava na daljinu

5.

Hrvatski jezik - Mate Balota, Pramaliće

6.

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika

2.

Matematika - Prikazivanje i analiza podataka – linijski dijagram

3.

Matematika - Algebarski izrazi u skupu cijelih brojeva

4.

Engleski jezik - Healthy food

5.

Informatika - Digitalno izražavanje i predstavljanje – Računalo kroz prizmu Dana planeta Zemlje

6.

Informatika - Digitalno izražavanje i predstavljanje – Računalo kroz prizmu Dana planeta Zemlje

7.

Njemački jezik – Svijet: priroda, putovanja, zemlje

njemačkog govornog područja: Meine Pläne

8.

Njemački jezik – Svijet: priroda, putovanja, zemlje

njemačkog govornog područja: Wir fahren nach Berlin

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika : Računanje s cijelim brojevima (zbrajanje, oduzimanje, množenje i djeljenje)

2.

Matematika : Računanje s cijelim brojevima (zbrajanje, oduzimanje, množenje i djeljenje)

3.

Povijest -  Raskoš baroka

4.

Povijest -  Raskoš baroka

5.

Vjeronauk - Veliki tjedan-ponavljanje

6.

Hrvatski jezik - U srcu nosim svoj grad: Futur drugi

7.

Njemački jezik – Svijet: priroda, putovanja, zemlje

njemačkog govornog područja: Meine Pläne

8.

Njemački jezik – Svijet: priroda, putovanja, zemlje

njemačkog govornog područja: Wir fahren nach Berlin

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

KEMIJA: Valencije atoma, kemijske formule i nazivi spojeva - ponavljanje

2.

KEMIJA: Jednadžbe kemijskih reakcija - zakon o očuvanju mase (rješavanje zadataka

3.

Tehnička kultura – Električne instalacije u kući

4.

Tehnička kultura – Električne instalacije u kući

5.

POVIJEST- Hrvatska u sklopu Habsburške Monarhije- MODERNIZACIJA HRVATSKE

6.

POVIJEST- Hrvatska u sklopu Habsburške Monarhije- MODERNIZACIJA HRVATSKE

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Tehnička kultura – Električne instalacije u kući

2.

Tehnička kultura – Električne instalacije u kući

3.

Hrvatski jezik - Vremenska rečenica - ponavljanje

4.

KEMIJA: Valencije atoma, kemijske formule i nazivi spojeva - ponavljanje

5.

KEMIJA: Jednadžbe kemijskih reakcija - zakon o očuvanju mase (rješavanje zadataka

6.

Vjeronauk - Nastanak protestantskih crkvi

 

 

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Likovna kultura - Plošno oblikovanje -ritam

2.

Likovna kultura - Plošno oblikovanje -ritam

3.

Matematika : Geometrijska tijela : Piramide – pravilna četverostrana piramida

4.

Hrvatski jezik - Povijest hrvatskoga jezika u 20. stoljeću

5.

Fizika – Opis valova

6.

Fizika – Opis valova

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik - Dokumentarni film: Rudolf Sremec- Zelena ljubav

2.

Engleski jezik - New York

3.

Likovna kultura - Plošno oblikovanje odnos slike i teksta 

4.

Likovna kultura - Plošno oblikovanje odnos slike i teksta 

5.

Geografija - Energetski izvori,industrija Nizinske Hrvatske

6.

Geografija - Energetski izvori,industrija Nizinske Hrvatske

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik