2020-04-18 19:17:10

Raspored za ponedjeljak, 20.4.2020.

U nastavku donosimo raspored za ponedjeljak, 20.4.2020.

Raspored sati

Ponedjeljak 20.4.2020.

5.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Glazbena kultura - Trzalačka glazbala: mandolina

2.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

3.

Sat razrednika - Tjelesna aktivnost- Bicikl-analiza projektnog zadatka

4.

Matematika - Značenje decimalnog broja i njegovih dijelova, međuodnosi decimala

5.

Matematika - Značenje nula u decimalnom broju

6.

 

5.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Značenje decimalnog broja i njegovih dijelova, međuodnosi decimala

2.

Matematika - Značenje nula u decimalnom broju

3.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

4.

Engleski jezik - Jobs and personality adjectives

5.

Glazbena kultura -  Trzalačka glazbala: mandolina

6.

 

 

6.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik - Springtime

2.

Glazbena kultura - Svjetska tradicijska puhačka glazbala

3.

Vjeronauk - Veliki tjedan- ponavljanje

4.

Hrvatski jezik - Hrvatska narodna bajka, Mala vila

5.

TZK -  Moje tijelo i ja - prezentacija

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Dan planeta Zemlje – digitalni posteri

 

6.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija - Pokazatelji razvijenosti

2.

Geografija - Gospodarstvo-ponavljanje

3.

Engleski jezik - Springtime

4.

Hrvatski jezik- U srcu nosim svoj grad: Imperativ

5.

Hrvatski jezik- U srcu nosim svoj grad: Imperativ

6.

Informatika (Dodatna nastava) - Dan planeta Zemlje – digitalni posteri

 

7.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika : Metoda supstitucije

2.

Vjeronauk -- Katolici istočnog obreda

3.

Hrvatski jezik - Vremenska rečenica - obrada

4.

Glazbena kultura - Poznavanje glazbala: limena puhačka glazbala

5.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: Two stories, part 2

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Informatika - Umjetna inteligencija za Zemlju

10.

Informatika - Umjetna inteligencija za Zemlju

 

7.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika: Nastava na daljinu

2.

Matematika : Metoda supstitucije

3.

Matematika : Metoda supstitucije

4.

Engleski jezik: Život mladih i njihovi problemi: Two stories, part 2

5.

Hrvatski jezik - Vremenska rečenica - obrada

6.

 

7.

Informatika - Umjetna inteligencija za Zemlju

8.

Informatika - Umjetna inteligencija za Zemlju

8.a

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

KEMIJA: Metali, hidroksidi i lužine - svojstva željeza, željezo kao biogeni element.

2.

KEMIJA: Ioni i ionski spojev

3.

Geografija - Primorska i Gorska Hrvatska

4.

Geografija - Nizinska Hrvatska-ponavljanje

5.

Matematika : Geometrijska tijela : Piramide- osnovni pojmovi i mreža piramide

6.

Matematika : Geometrijska tijela : Piramide – oplošje i obujam piramide

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Das Präteritum (pravilni glagoli)

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Das Präteritum (pravilni glagoli)

 

 

8.b

Sat.

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

POVIJEST- Hrvatska u drugoj Jugoslaviji- JUGOSLAVENSKO DRUŠTVO I HRVATSKO PROLJEĆE

2.

POVIJEST- Hrvatska u drugoj Jugoslaviji- JUGOSLAVENSKO DRUŠTVO I HRVATSKO PROLJEĆE

3.

KEMIJA: Metali, hidroksidi i lužine - svojstva željeza, željezo kao biogeni element.

4.

KEMIJA: Ioni i ionski spojev

5.

Engleski jezik - A sightseeing tour of London

6.

Vjeronauk - Ljubav prema najpotrebnijima

7.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Das Präteritum (pravilni glagoli)

8.

Njemački jezik: Briga o zdravlju: Das Präteritum (pravilni glagoli)

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik