2020-03-30 12:08:24

Raspored za utorak, 31.3.2020. - predmetna nastava

Raspored za utorak je u nastavku.

RASPORED SATI, utorak 31.3.2020.

5. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija -Reljef-ponavljanje

2.

Priroda - Povezanost žive i nežive prirode-tlo:Životni uvjeti u tlu

3.

Priroda - Povezanost žive i nežive prirode-tlo:Prilagodbe živih bića tlu

4.

Engleski jezik: Moj dom i zavičaj: A hot dog, please! 

5.

Matematika – Sportska TV

6.

Hrvatski jezik- Pobjednik bez medalje- Raquel Jaramillo Palacio: Čudo

7.

Njemački jezik: Slobodno vrijeme: Alle anders, alle gleich (Komparacija pridjeva)

 

5. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Povezanost žive i nežive prirode-tlo:Prilagodbe živih bića tlu

2.

Geografija-Reljef Primorske Hrvatske-obrada

3.

Geografija-Reljef-ponavljanje

4.

Matematika – Sportska TV

5.

EJ - Dorothy, the Zookeeper

6.

HJ: Stephen Chbosky: Čudo

7.

Njemački jezik: Slobodno vrijeme: Alle anders, alle gleich (Komparacija pridjeva)

 

6. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

EJ - Good luck!

2.

Vjeronauk - Isusova čuda

3.

Matematika – Sportska TV

4.

HJ: Kondicional prvi i drugi - vježba

5.

Geografija-Stanovništvo-Ustroj Hrvatske i građanska prava-ponavljanje i provjeravanje

6.

Geografija-Stanovništvo-Ustroj Hrvatske i građanska prava-ponavljanje i provjeravanje

 

6. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

INFORMATIKA – Digitalno izražavanje i predstavljanje – Digitalni strip

2.

INFORMATIKA – Digitalno izražavanje i predstavljanje – Digitalni strip

3.

Matematika: Oduzimanje cijelih brojeva

4.

EJ - Good luck!

5.

HJ -Jonathan Swift: Gulliverova putovanja (djelo za cjelovito čitanje)

6.

TZK-Motoričke sposobnosti-eksplozivna snaga.

 

 

7. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk - Veći od proroka

2.

HJ: Subjektna rečenica - ponavljanje

3.

HJ: Objektna rečenica - obrada

4.

Matematika: Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka

5.

Matematika: Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka

6.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme i kako ga koristimo: Present Perfect Simple (since, for)

7.

 

8.

 

 

7. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Fizika - Tlak

2.

Fizika - Tlak

3.

Vjeronauk -Tko je Isus?

4.

Glazbena kultura, Poznavanje glazbala; limena puhačka glazbala.

5.

Engleski jezik: Slobodno vrijeme i kako ga koristimo: Present Perfect Simple (since, for)

6.

Matematika: Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka

7.

 

8.

 

 

8. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Hrvatski jezik- Dinko Šimunović: Alkar (obrada lektire)

2.

Hrvatski jezik- Dinko Šimunović: Alkar (obrada lektire)

3.

EJ - Environmental problems,

4.

TZK-Bazične vježbe(Core)

5.

Biologija- Hormonska regulacija:Endokrine žlijezde

6.

SRZ, Nastava na daljinu - tekuća problematika.

7.

Dod – Biologija - Žlijezde

8.

 

 

8. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - tv

2.

Matematika - tv

3.

Hrvatski jezik- Književna baština, ep: Marko Marulić- Judita

4.

Biologija - Hormonska regulacija:Endokrine žlijezde

5.

TZK-Bazične vježbe(Core)

6.

Sat razrednika - Snalaženje u virtualnoj učionici

7.

Dod – Biologija - Žlijezde

8.

 

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik