2020-03-29 12:04:57

Raspored za ponedjeljak, 30.3.2020.

Donosimo raspored za ponedjeljak, predmetna nastava. Sretno!

RASPORED SATI, ponedjeljak 30.3.2020.

5. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Glazbena kultura - Trzalačka glazbala; električna gitara

2.

TZK-Tjelovježba i terminologija-položaj i stavovi

3.

Sat razrednika- virtualne ucionice - kako sam se snašao

4.

Matematika - Razlomci i mjerne jedinice

5.

Matematika - Razlomci kao dio cjeline

6.

 

 

5. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika - Razlomci i mjerne jedinice

2.

Matematika - Razlomci kao dio cjeline

3.

TZK-Tjelovježba i terminologija-položaj i stavovi

4.

EJ - habitats and evolution

5.

Glazbena kultura, Trzalačka glazbala; električna gitara

6.

 

 

6. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

EJ - What shall we do

2.

Glazbena kultura, Puhački sastavi

3.

 

4.

 

5.

TZK-Motoričke sposobnosti-eksplozivna snaga

6.

 

 

6. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Geografija Stanovništvo-Ustroj Hrvatske i građanska prava- ponavljanje i provjeravanje

2.

Geografija Stanovništvo-Ustroj Hrvatske i građanska prava-ponavljanje i provjeravanje

3.

EJ - What shall we do

4.

Hrvatski jezik- Jonathan Swift- Gulliverova putovanja (djelo za cjelovito čitanje)

5.

Hrvatski jezik- Jonathan Swift- Gulliverova putovanja (djelo za cjelovito čitanje)

6.

 

 

 

 

7. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika: Opseg i površina kruga

2.

 

3.

 

4.

Glazbena kultura, Drvena puhačka glazbala

5.

Engleski jezik -Slobodno vrijeme i kako ga provodimo: Sports   

6.

 

9.

INFORMATIKA: Grafika, video i zvuk na računalu – Servisi za dijeljenje datoteka

10.

INFORMATIKA: Grafika, video i zvuk na računalu – Servisi za dijeljenje datoteka

 

7. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

 

2.

Matematika: Opseg i površina kruga

3.

Matematika: Opseg i površina kruga

4.

Engleski jezik -Slobodno vrijeme i kako ga provodimo: Sports   

5.

 

6.

 

7.

INFORMATIKA: Grafika, video i zvuk na računalu – Servisi za dijeljenje datoteka

8.

INFORMATIKA: Grafika, video i zvuk na računalu – Servisi za dijeljenje datoteka

 

8. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

KEMIJA - Metali, hidroksidi i lužine: natrij i natrijeva lužina

2.

KEMIJA - Metali hidroksidi i lužine: kalcij i magnezij

3.

Geografija - Gospodarstvo Gorske Hrvatska-obrada

4.

Geografija - Gorska Hrvatska-ponavljanje

5.

Matematika: Kvadar i kocka - dijagonala (plošna i prostorna)

6.

Matematika: Kvadar i kocka - dijagonala (plošna i prostorna)

7.

Njemački jezik - Zaštita okoliša, briga o zdravlju, zdrava prehrana: Was sind sie von Beruf?

8.

Njemački jezik - Zaštita okoliša, briga o zdravlju, zdrava prehrana: Was sind sie von Beruf?

 

8. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Povijest- Hladni rat

2.

Povijest- Hladni rat

3.

KEMIJA - Metali, hidroksidi i lužine: natrij i natrijeva lužina

4.

KEMIJA - Metali hidroksidi i lužine: kalcij i magnezij

5.

EJ - Environmental problems

6.

 

7.

Njemački jezik - Zaštita okoliša, briga o zdravlju, zdrava prehrana: Was sind sie von Beruf?

8.

Njemački jezik - Zaštita okoliša, briga o zdravlju, zdrava prehrana: Was sind sie von Beruf?

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik