2020-03-19 12:22:40

Raspored za petak 20.3.2020. - predmetna nastava

Donosimo raspored za petak, 20.3.2020. Detalji u virtualnim učionicama sutra ujutro.

RASPORED SATI, petak 20.3.2020.

5. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Vjeronauk - Apostoli

2.

Matematika: Pravi nepravi razlomci 

3.

INFORMATIKA – Predstavljam se digitalno – Slike i tablice u tekstu

4.

INFORMATIKA – Predstavljam se digitalno – Slike i tablice u tekstu

5.

Hrvatski jezik- Italo Calvino- Košulja sretnog čovjeka

6.

NJemački jezik – Svakodnevica: Obst und Gemüse

 

5. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika: pravi i nepravi razlomci

2.

Vjeronauk - Apostoli

3.

HJ Pridjevi - ponavljanje

4.

Povijest: Grčki svijet-ponavljanje i provjeravanje 

 

5.

Povijest: Grčki svijet-ponavljanje i provjeravanje 

6.

Njemački jezik – Svakodnevica: Obst und Gemüse

 

6. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

HJ - Pluskvamperfekt - obrada

2.

HJ - Pluskvamperfekt - vježba

3.

Priroda-Životni ciklusi životinja

4.

TZK - Društveni ples:Ajd na livo-video prezentacija

5.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- REFORMACIJA- OBRADA

6.

POVIJEST- RANI NOVI VIJEK- KATOLIČKA OBNOVA- OBRADA

 

6. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik: St Patrick s day

2.

Glazbena kultura: Puhački sastavi (obrada)

3.

Sat razrednika: Pravila ponašanja za vrijeme nastave na daljinu

4.

Priroda-životni ciklusi životinja

5.

Vjeronauk - Povijest Crkve

6.

Hrvatski jezik: Opis prostora

 

7. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Sat razrednika : Naše eko navike

2.

Matematika :  Međusobni položaj pravca i kružnice

3.

Engleski jezik – Where are they? (Postcard)

4.

HJ Nezavisnosložene rečenice - vježba

5.

TZK-Društveni ples:Engleski valcer

6.

Biologija-Bolesti i poremećaji krvi i krvotoka

7.

 

8.

 

 

7. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Povijest: Europljani dijele i istražuju svijet-ponavljanje 

2.

Povijest: Sjedinjene Američke Države-obrada 

3.

Matematika : Određenost kružnice

4.

Engleski jezik – Where are they? (Postcard)

5.

Biologija-Bolesti i poremećaji krvi i krvotoka

6.

TZK-Društveni ples:Engleski valcer

7.

 

8.

 

 

8. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

TZK-Društveni ples:Bečki valcer

2.

Biologija-Bolesti i poremećaji osjetila

3.

Engleski jezik: Rainbows

4.

Hrvatski jezik: Riječi i njihova značenja (ponavljanje)

5.

Glazbena kultura: Popularna glazba 20.stoljeća

6.

Vjeronauk - Hrvatski narodni preporod Josip Stadler

7.

 

8.

 

 

8. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Biologija-Bolesti i poremećaji osjetila

2.

TZK-Društveni ples:Bečki valcer

3.

Matematika-Oplošje i obujam kvadra 

4.

Glazbena kultura: Popularna glazba 20. stoljeća

5.

Fizika – Jednoliko pravocrtno gibanje

6.

Fizika – Jednoliko pravocrtno gibanje

 

 

 

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik