2020-03-16 12:18:50

Raspored za utorak

U nastavku pogledajte raspored za utorak, 17.3.2020. Detaljnije informacije ujutro u virtualnim učionicama (za učenike predmetne nastave).

RASPORED SATI, UTORAK 17.3.2020.

5. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Reljefna obilježja Panonske i Gorske Hrvatske-ponavljanje

2.

Priroda:Povezanost žive i nežive prirode-tlo:Životni uvjeti tla

3.

Priroda:Povezanost žive i nežive prirode-tlo:Istražimo svojstva tla

4.

Engleski jezik: Moj dom i zavičaj: Home, sweet home (There is / There are)

5.

Matematika: TV

6.

Hrvatski jezik: Pridjevi (ponavljanje- opisni, posvojni, gradivni)

7.

Njemački jezik: Wer hat Hunger?

 

5. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Priroda:Povezanost žive i nežive prirode-tlo:Istražimo svojstva tla

2.

Reljefna obilježja Panonske i Gorske Hrvatske-ponavljanje

3.

Reljefna obilježja Panonske i Gorske Hrvatske-ponavljanje

4.

Matematika: TV

5.

Engleski jezik: My Daily Routine

6.

Stupnjevanje pridjeva – ponavljanje

7.

Njemački jezik: Wer hat Hunger?

 

6. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Engleski jezik: How to talk and write about vacation

2.

 

3.

Matematika: TV

4.

Imperfekt – obrada

5.

Stanovništvo-ponavljanje

6.

Naselja su sela i gradovi-obrada

 

6. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

INFORMATIKA – Digitalno izražavanje i predstavljanje – Digitalni dnevnik čitanja

2.

INFORMATIKA - Digitalno izražavanje i predstavljanje – Digitalni dnevnik čitanja

3.

MATEMATIKA - Koordinatni sustav na brojevnom pravcu

4.

Engleski jezik: How to talk and write about vacation

5.

Hrvatski jezik- Anegdote

6.

TZK-Narodni ples: Ajd na livo

 

 

7. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Težište i ravnoteža tijela

2.

Nezavisnosložene rečenice - ponavljanje

3.

Nezavisnosložene rečenice - ponavljanje

4.

MATEMATIKA - Određenost kružnice

5.

MATEMATIKA - Međusobni položaj dviju kružnica

6.

Engleski jezik: Present Perfect Simple - “The Beaches of Mexico”

7.

 

8.

 

 

7. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

Glazbena kultura: Poznavanje glazbala: drvena puhaća glazbala

5.

Engleski jezik: Present Perfect Simple - “The Beaches of Mexico”

6.

MATEMATIKA – Osnovno o kružnici i krugu

7.

 

8.

 

 

8. A

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Kompozicija lirske pjesme- Miroslav Krleža: Pismo

2.

Pismo

3.

Engleski jezik: Writing a mini-saga

4.

Biologija:Reagiranje na podražaje u ulozi održivosti života:Ostala osjetila

5.

TZK-Društveni ples: Bečki valcer

6.

 

7.

 

8.

 

 

8. B

Sat

Predmet i naziv teme (ono što ćete upisati u e-dnevnik)

1.

Matematika: TV

2.

Matematika: TV

3.

Sličnosti i razlike među riječima

4.

 

5.

Biologija: Ostala osjetila

6.

TZK-Društveni ples: Bečki valcer

7.

 

8.

 

 

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik