2020-02-12 18:20:42

Sedmaši i statistika

Učenici sedmih razreda na satovima informatike uče oblikovati brojčane podatke u proračunske tablice te ih grafički prikazivati. To su svoje znanje iskoristili da bi prikupili podatke sa interneta o statistici na internetu, oblikuje te podatke u tablice i od njih naprave grafičke prikaze. Primjer jednog rada možete vidjeti na slici ili u privitku.


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik