2020-02-06 15:32:45

Parole, parole, parole - On English, please!

Učenici osmih razreda su na satu engleskog jezika s učiteljicom Katjom Meseš smišljali parole kojima će potaknuti druge na pametno, odgovorno i sigurno ponašanje na internetu. Oblikovali su ih i izložili smo ih u holu škole. Pogledajte.


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik