2020-02-03 10:59:24

Obavijest roditeljima i učenicima

Plan nadoknade nastavnih dana pogledajte pod OPŠIRNIJE. Novi kalendar rada je u privitku.

U prvom polugodištu nadoknađena su dva nastavna dana na sljedeći način:

- planirani nenastavni dan (22. studenoga 2019.) realizirali smo kao nastavni (1 dan)

- 23. prosinca 2019. (prije planiran kao početak prvog dijela zimskih praznika) (1 dan)

Tijekom drugog polugodišta nadoknada preostalih deset nastavnih dana realizirat će se na sljedeći način:

-24., 25. i 26. veljače 2020., drugi dio zimskih praznika (4. model kalendara), (3 dana)

-22. svibnja 2020., prije planirani nenastavni dan realizirat će se kao nastavni, (1 dan)

-18., 19., 23., 24., 25. i 26.lipnja 2020., produžetak nastavne godine (6 dana)

Ravnateljica: Reza Benković


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik