2019-09-30 16:01:35

1. razred - dijelovi računala

Spajanje - http://e.udzbenik.hr/1r/spoji/

Dodatni dijelovi -  http://e.udzbenik.hr/odr/dijelovi/dijelovi_1.htm

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik