2019-04-01 12:47:44

„ŠKOLA ZA ŽIVOT“ – U sklopu 3. savjetničkog posjeta održana edukacija „Vrednovanje“

U utorak 26. ožujka u našoj školi koja sudjeluje u provedbi eksperimentalnog programa „Škola za život“  održan je 3. savjetnički posjeti članova radnih skupina predmetnih kurikuluma. Ovu edukaciju s temom „Vrednovanje“ vodile su mentorice i članice radne skupine Ana Lopac Groš, Tatjana Orešković, Sanja Polak i Ivana Škarica Mital.

U uvodnom dijelu edukacije koja se sastojala od općeg dijela i tri radionice, goste i nazočne djelatnike škole, pozdravila je ravnateljica Reza Benković.

Potom su se ukratko predstavile članice radne skupine, koje su tijekom edukacije odgovarale na konkretna pitanja o vrednovanju kao što su:

  Koja su temeljna obilježja tri pristupa vrednovanju?   Kako i što vrednujemo?   Koliki udio u praksi ima vrednovanje naučenoga, a koliki je udio vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje? Kako poboljšati omjere?   Kako rubrike pomažu u praćenju i vrednovanju učenikova rada?

Ovaj eksperimentalni program ima tri glavna cilja:

1) pristup temeljen na odgojno-obrazovnim ishodima koji su orijentirani na rješavanje problema i kritičko mišljenje;

2) zadovoljni i kreativni učenici koji su rezultat uključive i motivirajuće okoline za učenje te

3) motivirani nastavnici koji prihvaćaju i koriste svoje kompetencije (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) kako bi na inovativne načine odgovorili na izazove škole 21. stoljeća, a posebno za cjeloživotno učenje.

knjižničarka


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik