2017-10-06 12:38:00

Obilježavanje Dana neovisnosti

Prilikom obilježavanja važnoga državnoga praznika Dana neovisnosti (8. listopada), učenici su na dodatnoj nastavi povijesti izradili materijale za pano koji je postavljen u velikom predvorju škole. Tako je u Osnovnoj školi „Matija Gubec“ Cernik prigodno obilježena povijesno važna Odluka o raskidu svih državnopravnih sveza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik