2014-03-04 20:49:54

Pojedinačni radovi: Prezentacija - Karlo

Prezentacija u kojoj su na animirani način u formi crtića prikazana pravila za sigurnije korištenje društvenih mreža.

U privitku je prezentacija u .pps formatu, a klikom na sliku otvara se prezentacija u .ppt formatu.


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik